Lắp đặt âm thanh nghe nhạc Bosch cho nhà hàng Time House - Trần Thái Tông

Hải Hưng cung cấp hệ thống âm thanh hãng Bosch - EV cho tòa nhà Time House - Trần Thái Tông
Xem nhanh

Một vài hình ảnh thiết bị loa Bosch - EV mà Hải Hưng lắp đặt cho  nhà hàng và tòa nhà Time House - Trần Thái Tông

Lắp đặt thẩm mỹ  với loa âm trần Bosch

loa âm trần bosch 3090

Loa Bosch 3099/41

Phía ngoài nhà hàng Time House