Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo - tuyên truyền cho Công An Giao Thông Hà Nội

Hải Hưng cung cấp lắp đặt thí điểm 5 nút giao thông với hệ thống âm thanh tuyên tuyền luật giao thông tại Hà Nội
 
Xem nhanh
Hải Hưng cung cấp lắp đặt thí điểm 5 nút giao thông với hệ thống âm thanh tuyên tuyền luật giao thông tại Hà Nội


Lắp đặt loa tuyên tuyền tại ngã tư xuân thủy - cầu giấy

Kỹ thuật viên Hải Hưng đi dây tín hiệu cho loa tuyên tuyền giao thông

Loa tuyên tuyền giao thông hà nội sau khi được hoàn thiện.

Kỹ thuật viên Hải Hưng hoàn thiện lắp loa tuyên truyền tại Ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc.