Cung cấp hệ thống âm thanh thông báo hãng Bosch cho tòa nhà HH2 - Nam Cường - Dương Nội

Hải Hưng cung cấp hệ thống âm thanh thông báo hãng Bosch - cho tòa nhà HH2 Nam Cường - Khu phức hợp Khách sạn, Trung tâm thương mại, Văn phòng và chung cư HH2 - KĐTM Dương Nội – Residential Complex
Xem nhanh
Hải Hưng cung cấp hệ thống âm thanh thông báo hãng Bosch - cho tòa nhà HH2 Nam Cường - Khu phức hợp Khách sạn, Trung tâm thương mại, Văn phòng và chung cư HH2 - KĐTM Dương Nội – Residential Complex

Công trình khi xây dựng phần thô


Kỹ thuật Hải Hưng hỗ trợ lắp đặt tại công trình

Hình ảnh tòa nhà sau khi hoàn thiện