Cung cấp hệ thống âm thanh phòng họp không dây Bosch - DCN

Hải Hưng cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội nghị không dây hãng Bosch dòng sản phẩm DCN .
Xem nhanh
Hải Hưng cung cấp và lắp đặt hệ thống âm thanh hội nghị không dây hãng Bosch dòng sản phẩm DCN và hệ thống loa Ampli kết hợp cho tổng công ty Vietracimec

Hoàn thiện hệ thống âm thanh phòng họp

Micro hội thảo hãng Bosch