Cung cấp hệ thống âm thanh hội trường Bệnh viện tâm thần Nam Định

Hải Hưng cung cấp hệ thống âm thanh thông báo hãng bosch và hệ thống âm thanh hội trường Harman cho bệnh viện tâm thần Nam Định
Xem nhanh

Hải Hưng  cung cấp hệ thống âm thanh thông báo hãng bosch và hệ thống âm thanh hội trường Harman cho bệnh viện tâm thần Nam Định

Lắp đặt loa nén thông báo bệnh toàn bệnh viện

Lắp đặt loa nén thông báo bệnh toàn bệnh viện

lap dat am thanh bosch

tủ trung tâm bosch

 

Hình ảnh đấu nối thiết bị tại phòng trung tâm

 

âm thanh hội trường

Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường với loa JBL by Harman