Cung cấp hệ thống âm thanh - an ninh cho phòng đấu thầu vàng - âm thanh thông báo Sảnh A - Cục quản trị ngân hàng

Hải Hưng Cung cấp hệ thống âm thanh phòng họp hãng TOA - hệ thống an ninh hãng PANASONIC cho phòng đấu thầu vàng - Cục Quản Trị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.
Xem nhanh
Hải Hưng Cung cấp hệ thống âm thanh phòng họp hãng TOA - hệ thống an ninh hãng PANASONIC cho phòng đấu thầu vàng  và cung cấp hệ thống âm thanh thông báo hãng Bosch cho sảnh A - Cục Quản Trị Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - 49 Lý Thái Tổ -  Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Lắp đặt âm thanh thông báo sảnh chính nhà A - Cục quản trị ngân hàng

Lắp đặt hệ thống camera giám sát Panasonic + âm thanh toa cho phòng đấu thầu vàng.