Cung cấp âm thanh phòng họp bosch cho trường Nhân Văn

Hải Hưng cung cấp hệ thống âm thanh hội nghị hãng Bosch dòng CCS 900 cho trường Đại Học Khoa Học xã hội và Nhân Văn
Xem nhanh
Hải Hưng cung cấp hệ thống âm thanh hội nghị hãng Bosch dòng CCS 900 cho trường Đại Học Khoa Học
xã hội  và Nhân Văn Dưới đây là một số hình ảnh sau khi kỹ thuật Hải Hưng lắp đặt và hoàn thiện xong :
 
\"\"
Hệ thống micro đại biểu CCS- DL được bố trí thẩm mỹ
Micro chủ tịch CCS- CML
Bàn họp chính của trường nhân văn