Lắp đặt hệ thống âm thanh hội trường cho công ty YOUNG DC VINA Thái Nguyên

Xem nhanh

Một số hình ảnh thi công hội trường cho công ty YOUNG DC VINA Thái Nguyên