Lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo Hai Audio tại Công ty Than Uông Bí

Xem nhanh

Một số hình ảnh thi công lắp đặt hệ thống âm thanh hội thảo Hai Audio tại Công ty Than Uông Bí