Hướng dẫn cách sử dụng Bàn điều khiển ánh sáng

Audio Hải Hưng xin gửi tới toàn quý khách bài viết Hướng dẫn cách sử dụng Bàn điều khiển ánh sáng một cách chi tiết nhất xin mời các bạn cùng tham khảo và cho ý kiến nhé
Xem nhanh
Bàn điều khiển ánh sáng là một thiết bị cực kỳ quan trọng trong hệ thống âm thanh như hội trường, sân khấu, biểu diễn,... để các loại đèn sân khấu được sử dụng hết các tính năng bắt buộc bạn phải là người sử dụng bàn điều khiển ánh sáng một các nhuần nhuyễn và chuyên nghiệp. Không những vậy tùy từng vào bối cảnh, tiết mục mà bạn sẽ phải điều khiển sao cho hợp lý những điều này rất ít người có thể làm được trong thời gian ngắn.

Trước tiên bạn muốn trở thành một người điều khiển chương trình giỏi bạn phải học cách điều chỉnh Bàn điều khiển ánh sáng, chính vì hôm nay Hải Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu bàn điều khiển ánh sáng và cách sử dụng nó một cách cơ bản nhất. Hiện nay có rất nhiều Bàn điều khiển ánh sáng được các bạn ưa chuộng như DMX 1216, Disco 240, DM512, Sunny,... mỗi bàn đều mang đến một trải nghiệm khác nhau tuy nhiên cách sử dụng có những nét tương đồng và Hải Hưng đã nghiên cứu và đưa ra bài viết này, có thể có nhiều thiếu xót mong các bạn hiểu và bỏ qua.

 
Hướng dẫn cách sử dụng bàn điều khiển ánh sáng
Hướng dẫn cách sử dụng bàn điều khiển ánh sáng

Hướng dẫn cách sử dụng Bàn điều khiển ánh sáng

Những nút nhấn, fader điều khiển, Đèn báo và những chức năng khác trong Bàn điều khiển ánh sáng:

 1. Đèn báo 1–24 : Đèn báo cường độ ngõ ra của mỗi kênh được đánh số từ 1 đến 24.
 2. Fader 1 - 24 : Các cần gạt này dùng để điều khiển cường độ sáng của các 24 kênh hoặc cường độ sáng của cảnh trong chế độ lập trình.
 3. Nút Flash 1 – 24 : Khi Nhấn và giữ nút nào thì kênh đó sẽ có cường độ ngõ ra lớn nhất, thả ra thì cường độ ngõ ra là 0.
Đặc biệt : Trong chế độ lập trình, Flash (13-24) tương ứng với Scene 1-12.
 1. Đèn báo Scenes 1 - 12 : Đèn sẽ sáng khi cảnh được chọn. Được đánh số từ 1 đến 12.
 2. Fog Machine : Dùng để điều khiển máy khói.
 3. Cần trượt Speed : Để điều chỉnh tốc độ (nhịp) mỗi bước củascene nằm trong khoảng từ  0.1s đến 10 phút.
 4. Cần trượt Fader time : Xác định thời gian sáng/hồi nhanh hay chậm của một cảnh.
 5. Down : Dùng để chỉnh sửa scene trong chế độ biên tập lại scene.
Beat Rev : Dùng để đảo kiểu chạy của scene theo nhịp chuẩn.
 1. Up : Dùng để chỉnh sửa scene trong chế độ biên tập lại scene.
Chase Rev : Dùng để đảo kiểu chạy của scene theo cần  Speed.
 1. Edit : Dùng để kích hoạt chế độ biên tập.
All Rev : Dùng để đảo kiểu chạy của tất cả các scene.
 1. Delete : Dùng để xoá một hay nhiều bước của scene trong chế độ biên tập.
Rev One : Dùng để đảo kiểu chạy của một scene bằng cách nhấn và giữ Rev One sau đó nhấn vào Flash (13-24) chứa scene mà bạn cần đảo.
 1. Insert : Trong chế độ lập trình để chèn thêm một hay nhiều bước cho scene.
% or 0-255 : Dùng để thay đổi giá trị hiển thị giữa phần trăm và giá trị DMX 0-255.
 1. Edit : Kích hoạt chế độ biên tập trong chế độ lập trình.
All Rev : Đảo chiều chạy của tất cả các chương trình.
 1. Page : Nhấn vào để chọn trang của cảnh, bao gồm 4 trang mỗi trang 12 scene.
 2. Màn hình hiển thị : hiển thị giá trị hiện hành hoặc trạng thái của chương trình.
 3. Blind : Khi nhấn và giữ Blind, sau đó nhấn vào nút Flash. Bạn nhấn vào nút Flash của kênh nào thì sẽ tạm thời loại bỏ kênh đó ra khỏi chương trình của bạn.
 4. Home : Khi nhấn và giữ  Home, sau đó nhấn vào nút Flash. Bạn nhấn vào nút Flash của kênh nào thì sẽ đưa kênh đó về trạng thái bình thường.
 5. Black out  : Nhấn nút này sẽ tắt tất cả các ngõ ra toàn bộ bàn điều khiển ngay lập tức, đèn báo Black Out sẽ nhấp nháy báo hiệu chức năng này đang được kích hoạt. Nhấn một lần nữa để loại bỏ chức năng này.
 6. Dark : Khi nhấn và giữ nút này tất cả bộ các kênh sẽ tắt tạm thời, thả ra sẽ sáng lại như cũ.
 7. Full On : Khi nhấn và giữ nút này toàn bộ các kênh sẽ sáng lên.
 8. Cần  Master A : Cần  điều khiển tất cả ngõ ra của các kênh 1-24.
 9. Cần  Master B : Cần  điều khiển tất cả ngõ ra của các Scenes 1-12.
 10. Hold : Dùng để giữ lại một bước khi đang chạy scene.
 11. Step : Dùng để di chuyển qua bước kế tiếp của scene trong  khi cần  Speed ở vị trí thấp nhất hoặc ở chế độ biên tập lại scene.
 12. Audio : Nút nhấn này dùng kích hoạt chế độ chạy scene theo nhạc.
 13. Cần  Audio : Để điều chỉnh cường độ tín hiệu nhạc đưa vào.
 14. Tap Sync : Dùng chọn hoặc tạo ra nhịp cho chế độ chạy scene.
 15. Park : Dùng để chọn chế độ chạy đơn (single) hay chạy trộn (Mix).
Nếu chọn nhiều scene :
 • Chạy đơn (single) : Chế đô này thì scene này chạy xong thì đến scene tiếp theo và cứ lặp lại như vậy.
 • Chạy trộn (Mix) : Ở chế độ này thì tất cả các scene được chọn sẽ chạy cùng một lúc.
 

A. Chế độ Lập trình trong bàn điều khiển ánh sáng :

  Kích hoạt chế độ lập trình :
 • Nhấn và giữ nút Record.
 • Trong khi nhấn và giữ Record, nhấn lần lượt các nút Flash 1,6,6,8.
 • Thả nút Record ra, đèn báo record sẽ sáng lên, bây giờ bạn có thể bắt đầu lập trình.
 
I.  Tạo scene (cảnh).
 1. Kích hoạt chế độ lập trình.
 2. Chọn chế độ 1-24 Single bằng cách nhấn vào nút Mode Select cho đến khi đèn báo chế độ này sáng lên. Việc này sẽ cho phép bạn điều khiển tất cả các kênh trong chương trình của bạn.
Khi đó cần  Master A và Master B phải có giá trị lớn nhất (Master A ở vị trí cao nhất, Master B ở vị trí thấp nhất).
 1. Dùng các cần Fader 1-24 để xác định cường độ sáng cho mỗi kênh.
 2. Khi đã xác định xong, nhấn vào nút Record để ghi cảnh(scene) này vào bộ nhớ.
 3. Để tạo các cảnh (scene) khác, lặp lại các bước 3 và 4.
Bạn có thể lập tới 1000 bước trong bộ nhớ.
 1. Nhấn vào nút Page để chọn “trang” chứa những cảnh mà bạn vừa tạo (Page1 đến page4 : Đèn báo sáng cho biết ta đang "chọn trang nào).
 2. Trong khi nhấn và giữ nút Record, nhấn vào 1 trong các nút Flash 13-24. Tất cả đèn báo trên bàn điều khiển sẽ chớp sáng 2 lần cho biết cảnh của bạn đã được ghi lại.
 3. Bạn có thể tiếp tục lập trình hay thoát ra khỏi chế độ lập trình.
Để thoát khỏi chế độ lập trình : Nhấn và giữ nút Record, tiếp đến nhấn Rec Exit (đèn báo chế độ Record sẽ tắt).
 
Ví dụ : Lập chương trình gồm 20 bước. Các kênh từ 1 đến 20 sẽ lần lượt sáng. Ghi vào Scene 5 của Page 2.
 
Cách làm :
 1. Kích hoạt chế độ lập trình. Đèn báo Record sẽ sáng lên.
 2. Nhấn vào nút Mode Select cho đến khi Đèn báo 1-24 Single sáng lên. Cần  Master A ở vị trí cao nhất và cần  Master B ở vị trí thấp nhất.
 3. Đẩy cần  Fader 1 lên vị trí cao nhất. Lúc đó Đèn báo có cường độ sáng lớn nhất.
 4. Nhấn vào nút Record để ghi những thông số này vào bộ nhớ.
 5. Kéo cần  Fader 1 xuống vị trí thấp nhất.
 6. Để tạo các bước (step) khác, lặp lại các bước 3, 4 và 5. Lập trình cho các kênh 2,3…đến kênh 20 với cách làm tương tự.
 7. Sau khi tạo xong các bước, nhấn vào nút Page để chọn trang 2 (Đèn báo số 2 sáng lên để báo cho biết đang chọn trang 2).
 8. Trong khi nhấn và giữ nút Record, ta nhấn Flash17. Thả hai nút ra toàn bộ đèn báo trên bàn điều khiển sẽ chớp sáng 2 lần báo cho biết cảnh của bạn đã được ghi vào Scene5 của trang 2. Thoát khỏi chế độ lập trình nhấn và giữ nút Record, trong khi nhấn và giữ nút Record thì nhấn Rec Exit.
 

II. Chế độ Biên tập Scene trong bàn điều khiển ánh sáng

 A. Kích hoạt chế độ biên tập.
 1. Kích hoạt chế độ lập trình.
 2. Nhấn vào nút Page chọn trang chứa scene mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Chọn chế độ Channel-Scene bằng cách nhấn vào nút Mode Select.
 4. Nhấn và giữ nút Edit.
 5. Trong khi nhấn và giữ nút Edit thì nhấn 1 trong những nút Flash (13-24)  để chọn scene cần biên tập.
 6. Thả nút Edit ra đèn báo Scene sáng lên báo cho biết scene bạn đang biên tập lại.
 
a. Xoá bước (step) hay nhiều bước của scene.
 1. Kích hoạt chế độ biên tập.
 2. Nhấn vào nút Step để chọn bước mà bạn muốn xóa.
 3. Nhấn vào nút Delete để xóa bước bạn cần xoá, toàn bộ đèn báo trên bàn điều khiển sẽ chớp sáng 2 lần cho biết cảnh của bạn được xoá.
 4. Tiếp tục các bước 2 và 3 để xoá những bước mà bạn không mong muốn cho đến khi việc xoá hoàn tất.
 5. Thoát khỏi chế độ này, nhấn và giữ Record, tiếp đó nhấn Rec Exit
 
b. Thêm vào Scene 1 bước (step) hay nhiều bước.
 1. Nhấn vào nút Step để chọn bước mà bạn muốn thêm vào phía trước bước đó.
 2. Tạo ra các bước bằng cách :
Nhấn vào Mode Select chọn 1-24 single (đèn báo xanh sáng)
 • Kéo các cần  để tạo ra một bước.
 • Nhấn Record để ghi lại.
Lặp lại 2 bước trên nếu muốn tạo ra nhiều bước khác.
 1. Nhấn vào Mode Select chọn channel-scene (đèn báo đỏ sáng).
 2. Nhấn vào nút Insert để chèn các bước mới vào Scene của bạn.
 3. Thoát khỏi chế độ này, nhấn và giữ Record, tiếp đó nhấn Rec Exit
c. Chỉnh sửa 1 bước (step) hay nhiều bước của scene.
 1. Kích hoạt chế độ biên tập.
 2. Nhấn vào nút Step để chọn bước mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấn và giữ nút Up nếu bạn muốn tăng cường độ, nút Down nếu bạn muốn giảm cường độ của kênh đó xuống.
 4. Trong khi nhấn và giữ nút Up hoặc Down, nhấn vào nút Flash của kênh cần giảm hay tăng cường độ sáng. Trên màn hình sẽ hiển thị giá trị của DMX của kênh này.
 5. Để chỉnh sửa các bước khác, lặp lại các bước 2,3,4 cho đến khi hoàn thành công việc chỉnh sửa của bạn.
 6. Thoát khỏi chế độ này, nhấn và giữ Record, tiếp đó nhấn Rec Exit
   
B. Chế độ biểu diễn:
 1. Chạy cảnh (scene).
 1. Nhấn vào Mode Select chọn channel-scene (đèn báo đỏ sáng).
 2. Nhấn vào nút Page chọn trang chứa chương trình mà bạn muốn chạy.
 3. Kéo cần  Master B ở mức cực đại (Ở vị trí thấp nhất).
 4. Kéo cần Fader chương trình(13-24) lên vị trí cao nhất để kích hoạt cảnh của bạn. Khi đó đèn báo scenes sẽ sáng báo hiệu cho bạn biết scene nào đang được chọn để chạy.
 5. Sau đó kéo cần Fader để điều chỉnh cường độ của của scene.
Bạn cũng có thể chạy scene bằng cách nhấn và giữ nút Flash (13-24) khi thả ra thì sẽ dừng lại ngay.
 
2. Chạy scene theo nhạc.
 1. Dùng micro gắn sẵn trên bộ điều khiển hoặc nguồn tín hiệu dùng jack Bông sen.
 2. Chọn chương trình mà bạn muốn chạy.
 3. Nhấn vào nút Audio để kích hoạt chê độ chạy theo nhạc, đèn báo sáng.
 4. Sử dụng cần  Audio để điều chỉnh cường độ của tín hiệu nhạc.
 5. Để thoát khỏi chế độ này, nhấn vào nút Audio 1 lần nữa, đèn báo tắt.
 
b. Chạy scene theo cần  Speed.
 1. Bạn phải chắc chắn rằng đã loại bỏ chế độ chạy theo nhạc, nghĩa là đèn báo Audio tắt.
 2. Chọn chương trình mà bạn muốn chạy.
 3. Kéo cần  Speed đến vị trí SHOW MODE (vị trí thấp nhất). Trong khi nhấn và giữ nút Rec speed thì nhấn Flash (13-24) để chọn scene này không chạy theo nhịp chuẩn nữa.
 4. Bây giờ bạn có thể kéo cần  Speed để xác định tốc độ chạy cho scene.
 
c. Chạy scene theo nhịp chuẩn (Standard Beat).
 1. Bạn phải chắc chắn rằng đã loại bỏ chế độ chạy theo nhạc, nghĩa là đèn báo Audio tắt. Nhấn vào Mode chọn chế độ CHNStuSCENE.
 2. Nhấn vào Park chọn chế độ Mix chase.
 3. Chọn chương trình mà bạn muốn chạy với nhịp chuẩn.
 4. Kéo cần  Speed để xác định thời gian cho 1 nhịp (trên màn hình hiển thị giá trị thời gian này).
Nhấn vào nút Tap Sync 2 lần để xác định nhịp chuẩn này.
 1. Trong khi nhấn và giữ nút Rec speed thì nhấn Flash (13-24) để ghi lại chương trình.
 2. Để tiếp tục tạo nhịp chuẩn cho chương trình khác, lặp lại bước 4,5.
2. Chuyển đổi giữa chế độ 5 phút và 10 phút cho cần  Speed.
 • Nhấn và giữ nút Record.
 • Trong khi nhấn  và giữ Record nhấn nút Flash5  3 lần. Màn hình sẽ hiển thị cho biết thời gian tối đa của cần  Speed là 5 phút.
 • Tương tự, trong khi nhấn và giữ  Record nhấn nút Flash10  3 lần. Màn hình sẽ hiển thị cho biết thời gian tối đa của cần  Speed là 10 phút.
 Trên đây là toàn bộ hướng dẫn cách sử dụng bàn điều khiển ánh sáng của Audio Hải Hưng, chúc các bạn làm chủ được bàn điều khiển ánh sáng của mình và đem đến một hệ thống âm thanh ánh sáng biểu diễn đỉnh cao nhất.
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :
Công ty TNHH Thương Mại DV & Công Nghệ Hải Hưng
Vp: 
LK24-No08, Khu đất dịch vụ 20A-20B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 043.5627488 - 0932060286 - 0986572500 hotline 24/24
Website: http://la
pdatamthanh.com - ww.haihung.com - Email : info@haihung.com