Hệ thống DCN multimedia và yêu cầu của hệ thống âm thanh hội thảo

Hệ thống DCN multimedia là một hệ thống hội thảo dựa trên IP chạy trên mạng Ethernet tương thích OMNEO. Hệ thống này được dùng để phân phối và xử lý các tín hiệu âm thanh, video và dữ liệu.
Xem nhanh

Một hệ thống hội thảo DCN multimedia điển hình bao gồm

1. Bộ điều khiển máy chủ hệ thống (Máy tính):
– Trung tâm của hệ thống. Bộ điều khiển này cấp phép cho chức năng, cấu hình và điều khiển hệ thống.
2. Máy tính khách:
– Có thể dùng để: Quản lý cuộc họp, chuẩn bị cuộc họp và cấu hình hệ thống.
3. Bộ chuyển mạch cấp nguồn cho thiết bị âm thanh (DCNM‑APS):
– Kiểm soát hệ thống âm thanh, định tuyến âm thanh từ và đến hệ thống và cung cấp nguồn cho các thiết bị.
4. Bộ chuyển mạch cấp nguồn (DCNM‑PS):
– Được dùng để tăng số lượng thiết bị kết nối với hệ thống.
5. Các thiết bị hội thảo đa phương tiện (DCNM‑MMD):
– Người tham gia họp có thể sử dụng thiết bị đa phương tiện để phát biểu trong cuộc họp.
– 5.1 là DCNM‑MMD dùng để “bật/tắt hệ thống”. DCNM‑MMD này luôn được kết nối với ổ DCNM‑APS hoặc DCNM‑PS đã được cấp điện.
– 5.2 là DCNM‑MMD được sử dụng thông qua bộ chuyển mạch Ethernet “Cấp nguồn qua Ethernet” (PoE).
6. Cáp mạng hệ thống (DCNM‑CBxxx):
– Kết nối các thiết bị DCN multimedia, bộ chuyển mạch cấp nguồn cho thiết bị âm thanh và bộ chuyển mạch cấp nguồn với nhau.
7. Bộ chuyển mạch Ethernet:
 – Bộ chuyển mạch Ethernet có PoE ở một số cổng. Định tuyến dữ liệu hệ thống qua Ethernet.
8. Cáp CAT‑5e Ethernet (yêu cầu tối thiểu).
9. Camera vòm HD dành cho hội thảo (VCD‑811-IWT) tùy chọn + bộ nguồn bên ngoài:
– Ghi lại hình ảnh của người tham gia họp đang phát biểu.
he-thong-DCN-multimedia
Sơ đồ hệ thống DCN multimedia điển hình

 
 
Bộ phần mềm DCN multimedia

– Để điều khiển và theo dõi hệ thống hội thảo DCN multimedia.
– Để điều khiển một cuộc họp được tổ chức trong một phòng.
Mỗi cuộc họp gồm có một chương trình cuộc họp với một số chủ đề và mỗi chủ đề có một cuộc thảo luận.
Bộ phần mềm DCN multimedia gồm có hai phần chính:

Máy chủ phần mềm DCN multimedia

Máy chủ phần mềm DCN multimedia gồm nhiều dịch vụ Windows. Các dịch vụ này không có giao diện người dùng và chạy dưới nền để điều khiển và theo dõi tất cả các thiết bị DCN multimedia và máy tính khách chạy ứng dụng cuộc họp này. Máy chủ phần mềm cũng bao gồm một mô-đun kích hoạt giấy phép. Mô-đun này cần có để kích hoạt giấy phép của hệ thống hội thảo DCN multimedia đầy đủ.

Ứng dụng cuộc họp của DCN multimedia

Ứng dụng cuộc họp của DCN multimedia đóng vai trò là giao diện người dùng máy tính để cấu hình hệ thống và chuẩn bị cũng như quản lý cuộc họp.
Máy tính chạy các dịch vụ này đóng vai trò làm máy chủ để điều khiển hệ thống và không yêu cầu tương tác người dùng trong hệ thống hội thảo DCN multimedia hoạt động. Các chức năng cơ bản để quản lý cuộc họp sẵn có trong thiết bị DCN multimedia. Ứng dụng cuộc họp cũng có thể được cài đặt trên máy tính chủ để điều khiển và theo dõi cuộc họp. Nếu cần, ứng dụng cuộc họp có thể được cài đặt trên máy tính khách thay vào đó. Điều này có nghĩa là máy tính chủ có thể được lắp đặt trong giá đỡ 19", giá đỡ này thường được đặt trong phòng kỹ thuật. Có thể có nhiều máy tính cùng chạy ứng dụng cuộc họp đồng thời.
Hệ thống âm thanh được điều khiển bởi Bộ chuyển mạch cấp nguồn cho thiết bị âm thanh DCN multimedia (DCNM‑APS). Điều này có nghĩa là hệ thống sẽ không có âm thanh khi không có DCNM‑APS.

Yêu cầu phần cứng hệ thống hội thảo DCN multimedia

Phần này sẽ liệt kê các yêu cầu tối thiểu cho từng phần của hệ thống. Để xem tổng quan về
phần nào là bắt buộc hay tùy chọn, vui lòng tham khảo các phần hướng dẫn sử dụng Tổng quan hệ thống DCN multimedia.

Máy tính

Có thể sử dụng máy tính cho ba mục đích sau:
1. Máy tính chạy phần mềm máy chủ trong hệ thống nhiều máy tính.
2. Máy tính khách (chỉ chạy Ứng dụng cuộc họp).
3. Máy tính đơn lẻ được sử dụng cho cả hai mục đích trên.
Có các yêu cầu tối thiểu cho mỗi mục đích sử dụng được liệt kê trong bảng dưới đây
Một hệ thống máy tính chạy phần mềm máy chủ và ứng dụng cuộc họp: – Windows server 2008 R2 64 bit, hoặc:
– Windows server 2012 R2 64 bit (có tính
năng .NET Framework 3.5):
– Bộ xử lý i5 4 lõi 2,4 GHZ.
– RAM 8 GByte.
– Dung lượng trống trên ổ cứng là
20 GB.
– Thẻ Ethernet 1 GB.
Máy tính chạy phần mềm máy chủ trong hệ
thống nhiều máy tính:

 
– Windows server 2008 R2 64 bit, hoặc:
– Windows server 2012 R2 64 bit (có tính
năng .NET Framework 3.5):
– Bộ xử lý i5 4 lõi, 2,4 GHZ.
– RAM 8 GByte.
– Dung lượng trống trên ổ cứng là
20 GB.
– Thẻ Ethernet 1 GB.
Máy tính chỉ chạy ứng dụng cuộc họp: – Windows 7 home premium 64 bit, hoặc:
– Windows 8 Pro 64 bit (có tính năng .NET
Framework 3.5):
– Bộ xử lý i5 4 lõi, 2,4 GHZ.
– RAM 8 GByte.
– Dung lượng trống trên ổ cứng là
20 GB.
– Thẻ Ethernet 1 GB.
 
Bộ chuyển mạch

Những yêu cầu tối thiểu sau đây áp dụng cho bộ chuyển mạch:
– 1 Gbit hoặc cao hơn đối với chuyển đổi tính năng của phần cứng.
– Chất lượng dịch vụ qua các dịch vụ khác nhau có 4 hàng đợi cổng ra hoặc nhiều hơn và lên lịch gói ưu tiên chính xác.
– (Tùy chọn) IGMPv3 hoặc IGMPv2 snooping. Bạn có thể sử dụng IGMP snooping để tối ưu hóa việc sử dụng băng thông. Việc này rất hữu ích trong các hệ thống có >10 kênh phát mặc dù không thực sự bắt buộc. Hiệu suất đủ để xử lý số lượng lớn yêu cầu trả lời của IGMP, phụ thuộc vào số lượng thiết bị kết nối (trực tiếp hoặc gián tiếp) với bộ chuyển mạch đó. Bạn nên có hỗ trợ phần cứng cho IGMP.
– Hỗ trợ kiểu bắc cầu (spanning tree) (tùy chọn) (nhanh) trong trường hợp sử dụng các
mạng dự phòng.
– (Tùy chọn) Hỗ trợ SNMPv3 cho mục đích giám sát bộ chuyển mạch.

Bộ định tuyến

Các yêu cầu tối thiểu sau áp dụng cho bộ định tuyến:
– Cổng Ethernet 1 Gbit hoặc cao hơn.
– Hỗ trợ PIM‑DM hoặc PIM hai hướng.
– Thực hiện định tuyến IP trong phần cứng (tức là một ‘bộ chuyển mạch 3 lớp’) để giảm thiểu trễ định tuyến.
– Tốc độ chuyển gói > 1.000.000 gói/giây/cổng (ví dụ: 8 Mpps cho một bộ định tuyến 8‑cổng).
– Bảng nối đa năng trên cổng chuyển đổi không chặn, tức là 2 Gbit/cổng (ví dụ: 16 Gbps cho một bộ định tuyến 8‑cổng).
– Bảng địa chỉ MAC có ít nhất 1000 địa chỉ trên mạng phụ được kết nối trực tiếp

Yêu cầu mạng của hệ thống hội thảo DCN multimedia

Nếu hệ thống hội thảo DCN multimedia đang được sử dụng như một hệ thống độc lập, nó sử dụng các địa chỉ được gọi là địa chỉ liên kết cục bộ động. Điều này có nghĩa là cài đặt TCP/IPv4 của máy tính chủ và máy tính khách cần được đặt là "Nhận địa chỉ IP tự động". Thông thường, các cài đặt này là mặc định và do đó không yêu cầu cài đặt cấu hình mạng máy tính.
Trong trường hợp nhiều chức năng hơn được yêu cầu, ví dụ như truy cập internet, thì không thể sử dụng các địa chỉ liên kết cục bộ động này. Trong trường hợp này, các thiết bị DCN multimedia và máy tính cần được kết nối với một máy chủ DHCP và cổng để cung cấp truy cập internet. Liên hệ với bộ phận CNTT địa phương để biết cách thiết lập mạng nếu hệ thống DCN multimedia sẽ trở thành một phần của mạng hiện có tại địa phương.
Máy chủ DHCP phải tuân theo RFC 4676 và cứ 30 giây phải xử lý được 500 yêu cầu. Một máy chủ DHCP cấp khách hàng mà được sử dụng trong hầu hết các điểm truy cập không dây/ bộ định tuyến gia đình thì không thể đáp ứng được yêu cầu này và sẽ gây ra trạng thái bất ngờ và không yêu cầu trước.
Chức năng máy chủ DHCP của máy chủ Windows 2008 và máy chủ Windows 2012 không tuân theo những yêu cầu này.

Yêu cầu phần mềm của hệ thống hội thảo DCN multimedia

– Windows 7 Home Premium 64 bit hoặc cao hơn, hoặc
– Windows 8 Home Premium hoặc cao hơn, hoặc
– Windows 2008 Server R2, hoặc
– Windows 2012 Server R2.
Tất cả các phiên bản phải cài đặt các gói dịch vụ và bản cập nhật mới nhất.

Yêu cầu giấy phép hệ thống hội thảo DCN multimedia

Trước khi sử dụng hệ thống hội thảo DCN multimedia, bạn phải:

1. Cài đặt giấy phép cho Phần mềm máy chủ hệ thống DCN multimedia (DCNM LSYS) trên máy tính chủ.
2. Kích hoạt phần mềm DCN multimedia.

Những giấy phép bổ sung sau đó có thể được mua để bổ sung chức năng cho hệ thống

Phần mềm máy chủ hệ thống DCN multimedia DCNM-LSYS

– Tự động tìm kiếm thiết bị
– Điều khiển tối đa 750 thiết bị đa phương tiện
– Giải pháp máy chủ - máy trạm
– Không cần tương tác người dùng để chạy hệ thống
– Tạo và gán chỗ ngồi tự động

Điều khiển camera hệ thống DCN multimedia DCNM‑LCC.

– Tự động hiển thị người đang phát biểu trên màn hình của thiết bị đa phương tiện
– Giao diện cho camera IP của Bosch có chuẩn Onvif
– Tự động phát hiện camera
– Điều khiển các bộ chuyển đổi video HD-SDI

Chia sẻ truyền thông DCN multimedia DCNM-LMS

– Chia sẻ truyền thông từ máy tính trình bày từ xa
– Màn hình chia sẻ được tự động đặt tỷ lệ

Chuẩn bị & quản lý cuộc họp DCN multimedia DCNM-LMPM

– Chuẩn bị và quản lý cuộc họp và chương trình cuộc họp
– Tạo cấu trúc cuộc họp bằng các mục trong chương trình cuộc họp
– Liên kết nội dung đa phương tiện với cuộc họp và/hoặc các mục trong chương trình cuộc họp
– Quản lý cuộc họp

Cơ sở dữ liệu người tham dự DCN multimedia DCNM-LPD

– Thông tin cơ sở dữ liệu toàn diện cho tất cả người tham gia họp
– Sử dụng lại thông tin của người tham gia họp giữa các cuộc họp
– Xác định thảo luận, quản lý cuộc họp và cấp phép ưu tiên cho riêng từng người tham gia họp

Chuẩn bị và quản lý biểu quyết DCN multimedia DCNM-LVPM

– Vòng biểu quyết có thể được chuẩn bị trước và chọn thuận tiện cho biểu quyết
– Có thể xác định cấp phép biểu quyết riêng biệt cho các cá nhân tham dự họp
– Lưu trữ an toàn và truy cập dễ dàng dữ liệu biểu quyết cho sau biểu quyết hoặc phân tích sau cuộc họp
– Tùy chọn tạm hoãn bỏ phiếu kín, không hiển thị hay lưu kết quả riêng
– Dễ dàng truy cập dữ liệu của bên thứ ba qua API hệ thống

Biểu quyết tại chỗ ngồi DCN multimedia DCNM-LSVT

– Quy trình biểu quyết thuận tiện cho người dùng
– Hiển thị tự động lựa chọn và kết quả biểu quyết trên DICENTIS và các thiết bị DCN multimedia.
– Sử dụng lại các giấy phép biểu quyết cho các chỗ ngồi mới nếu đã xóa các chỗ ngồi cũ
– Các nút biểu quyết có màu sắc trực quan để dễ sử dụng

Nhận dạng tại chỗ ngồi DCN multimedia DCNM-LSID

– Cho phép sử dụng tên đăng nhập/mật khẩu duy nhất để đăng nhập vào thiết bị DCN multimedia
– Cho phép tạo màn hình chào mừng có thông tin cá nhân của người tham gia họp cho thiết bị DCN multimedia
– Cho phép sử dụng thẻ NFC để đăng nhập vào thiết bị không dây DICENTIS
– Khả năng cho phép ngồi tự do hoặc cố định
– Tự động nhận diện và hiển thị người tham gia trong hệ thống

Lựa chọn ngôn ngữ tại chỗ ngồi DCN multimedia DCNM-LSSL

– Giao diện trực quan để chuyển đổi giữa ngôn ngữ gốc và các ngôn ngữ khác sẵn có
– Tên của ngôn ngữ đã chọn được hiển thị rõ ràng bằng tên và các ký tự của chính ngôn ngữ đó
– Bản phiên dịch của lời phát biểu có thể nghe qua ngõ ra tai nghe của thiết bị đa phương tiện

Thỏa thuận Bảo trì Phần mềm DCN multimedia DCNM-SMA

– Cho phép hiệu suất hệ thống hoạt động với khả năng tốt nhất
– Nâng cấp phần mềm tiện lợi, thay vì dùng phần cứng đắt tiền
– Các bản cập nhật thường xuyên

 
>>>Bạn nên xem ngay Tư vấn 23+ dàn hệ thống âm thanh hội thảo cho phòng họp đạt 5 SAO

Trên đây Audio Hải Hưng đã giới thiệu Hệ thống DCN multimedia và yêu cầu của hệ thống âm thanh hội thảo. Vậy quý khách cần tư vấn lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp hội thảo xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được hệ thống âm thanh tốt nhất.