Cách mở rộng hệ thống thiết bị âm thanh hội thảo DCN multimedia

Khi hệ thống thiết bị âm thanh hội thảo DCN multimedia đã được cấu hình hoàn thiện. Thì quý khách cũng yên tâm nếu cần mở rộng hệ thống. Sau đây Hải Hưng sẽ giới thiệu Cách mở rộng hệ thống thiết bị âm thanh hội thảo DCN multimedia, giúp quý khách hiểu hơn về hệ thống DCN multimedia.
Xem nhanh
– 1 đến 100 thiết bị DCN multimedia yêu cầu: 1x mạng. Tham khảo Tổng quan hệ thống DCN multimedia
– 101 đến 200 thiết bị DCN multimedia yêu cầu: 1x mạng bao gồm 1x ARNI‑S để hoạt động.
– 201 đến 750 DCN thiết bị DCN multimedia yêu cầu nhiều mạng phụ, mỗi mạng lên đến 200 thiết bị:
– Mạng phụ thứ nhất cần có máy tính chủ, một DCN‑APS và một ARNI‑E.
– Mỗi mạng phụ khác cần có một DCN‑PS và một ARNI‑S.
ARNI (Giao diện mạng định tuyến âm thanh) được sử dụng để tăng số lượng các thiết bị đa phương tiện trên một mạng phụ đơn và để nối nhiều mạng phụ của hệ thống DCN multimedia.
Nếu yêu cầu nhiều hơn một mạng phụ thì phải sử dụng hai loại ARNI (ARNI‑E và ARNI‑S).
– ARNI‑S (ARNI‑Chuẩn): ARNI‑S là bắt buộc để tăng quy mô hệ thống trên 100 thiết bị DCN multimedia. ARNI‑S hỗ trợ lên tới 200 thiết bị DCN multimedia trong mạng phụ của mình. ARNI‑S cũng hoạt động như một máy chủ DHCP trong mạng phụ của mình.
– ARNI‑E (ARNI‑Doanh nghiệp): ARNI‑S bắt buộc để tăng quy mô hệ thống trên 200 thiết bị DCN multimedia. ARNI‑E hỗ trợ lên tới 200 thiết bị DCN multimedia trong mạng phụ của mình. ARNI‑E cũng hoạt động như một máy chủ DHCP trong mạng phụ của mình. ARNI‑E có thể kết nối tới 40 mạng phụ, mỗi mạng có một ARNI-S.

Điều kiện tiên quyết của mạng phụ DCN multimedia và ARNI

– ARNI được sử dụng trong các hệ thống khi cần trên một trăm (100) thiết bị DCN multimedia.
– Khi sử dụng nhiều mạng phụ, mạng phụ tại đó có máy tính chủ DCN multimedia yêu cầu một ARNI‑E, các mạng phụ khác yêu cầu ARNI‑S.
– Phải sử dụng Công cụ cấu hình ARNI, có thể tìm thấy công cụ này trong menu start sau khi cài đặt phần mềm máy chủ hệ thống DCN multimedia.
– Khi cấu hình phần mềm của ARNI, đảm bảo rằng các dịch vụ của máy tính chủ DCN multimedia đang không chạy. Ngừng các dịch vụ này bằng cách sử dụng bảng điều khiển
máy chủ.
– Khi cấu hình phần mềm của ARNI, kết nối ARNI trực tiếp với máy tính (không có công tắc (được kiểm soát) ở giữa).
– Khi thiết lập cấu hình nhiều mạng phụ, kết nối mỗi ARNI với một PC để cấu hình.

Hệ thống DCN multimedia nhiều mạng phụ

Hình sau đây minh họa hệ thống DCN multimedia nhiều mạng phụ điển hình với tổng cộng 750 thiết bị DCN multimedia.
He-thong-DCN-multimedia-voi-nhieu-mang-phu
– Hệ thống được chia trên bốn (4) mạng phụ, trong đó hai (2) mạng phụ có tối đa 200 thiết bị DCN multimedia và kết nối với một ARNI‑S.
– Hệ thống có một ARNI‑E được cài đặt trong mạng phụ đầu tiên với tối đa 200 thiết bị DCN multimedia được kết nối (Lưu ý rằng chỉ cho phép một ARNI‑E trong hệ thống DCN multimedia nhiều mạng phụ).
– Mạng phụ bốn (4): Khi sử dụng nhiều mạng phụ, đảm bảo rằng tất cả các camera cần để quay video của chỗ ngồi đều được nối với cùng một mạng phụ.
Hình
Cấu hình của ARNI
1. Nếu được yêu cầu, nâng cấp ARNI với công cụ nâng cấp phần mềm điều khiển OMNEO thành phiên bản phần mềm điều khiển đã có sẵn/đã cài đặt bởi thiết lập hệ thống DCN multimedia.
2. Khởi động Công cụ cấu hình ARNI.
3. Làm theo các bước hướng dẫn của Công cụ cấu hình ARNI để cấu hình (các) ARNI. Ngoài ra:
– Loại ARNI luôn là chính khi bạn đang không làm việc với khả năng dự phòng.
– Đặt tên từng ARNI, đặc biết nếu sử dụng nhiều hơn một ARNI trong hệ thống.
– Đảm bảo đã tắt truy vấn IGMP.
– Bật DHCP cho mỗi ARNI.
– Nếu phải thay đổi địa chỉ IP một ARNI: đặt lại ARNI thành cài đặt mặc định của nhà máy bằng Công cụ cấu hình ARNI. Sử dụng chức năng “restore factory defaults” (khôi phục cài đặt mặc định gốc).
Cấu hình công tắc bằng các VLAN
Khi cấu hình công tắc bằng các VLAN, đảm bảo những điều sau:
– Sử dụng ARNI làm máy chủ DHCP cho tất cả VLAN có chứa các thiết bị DCN multimedia, các thiết bị DCNM‑APS và DCNM‑PS. Đối với các VLAN khác, bạn có thể sử dụng bất kỳ
máy chủ DHCP nào khác.
– Bật IGMP snooping trên tất cả các cổng.
– Bật định tuyến đa hướng giữa tất cả các VLAN. Sử dụng chế độ định tuyến “chế độ dày đặc”.
– Cấu hình đúng định tuyến đơn hướng giữa tất cả các VLAN.
– Sử dụng MTU 1500 hoặc lớn hơn.
– Đặt IGMP snooping ít nhất bằng 70 giây (thường 7 lần thử lại với khoảng cách 10 giây).
– Bật giao thức kiểu bắc cầu (spanning tree) thành chế độ “pvst”.
– Sử dụng IGMP phiên bản 3.
– Thiết lập Thời gian không hoạt động của đăng ký trên truyền thông đa hướng đến 1 giây.

 
>>>Bạn nên xem ngay Tư vấn 23+ dàn hệ thống âm thanh hội thảo cho phòng họp đạt 5 SAO

Trên đây Audio Hải Hưng đã giới thiệu Cách mở rộng hệ thống thiết bị âm thanh hội thảo DCN multimediaVậy quý khách cần tư vấn lắp đặt hệ thống âm thanh phòng họp hội thảo xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có được hệ thống âm thanh tốt nhất.